Programma :

Welkom bewuste professional

” De wens om levens ervaring en levens wijsheden om te zetten naar bezield leiderschap? “

Het omzetten van de nog niet tastbare vraagstukken op zielsniveau kan rust brengen. De lichtwerker binnen jezelf activeren!

Zet energie om in taal | Claim vrij leiderschap

Inzetten intuïtieve vaardigheden| Charisma ontwikkeling

Ziel als kompas gebruiken | Heling en bewustwording 

De kracht :

” Vertaalt de bezieling naar een concreet plan! ”

Meetbaar :

Je leert intuïtieve vaardigheden in te zetten en te herkennen.
Een eigenzinnige manier van coachen-begeleiden te ontwikkelen

Concreet :

Door codes van het lichtwerk open te breken, wordt de blauwdruk geactiveerd.
Overvloedige energie wordt vrijgemaakt om op te gaan staan als een ware leider

Een stevige fundering voor inzetten van de bijzondere krachten als pionier, veranderaar, lichtwerker en leiderschap

Verbinding :

Programma neutraliseert heden, verleden en toekomst!

Blauwdruk Masterplan Creator is BOIP geregistreerd®

 Programma bezield leiderschap


 ” Ontwikkelpad voor bewuste professionals “

Van intuïtie naar werk!

Vraagstukken :

 Een aantal actuele onderdelen :

✔ Mentor gesprekken voeren, omzetten van energie naar taal

✔ Ruimte vrijmaken om vanuit lichtwerk mensen te ondersteunen

✔ Samenbrengen gevoel, weten en de intuïtie

✔ Hoe werkt afstemming op energie. Het lezen van frequentie velden

✔ Wat is de persoonlijke bezieling en hoe kom je daar als leidinggevende

✔ Wat is intuïtie en hoe vertaal je ingevingen

✔ Hoe vertaal je de zielsmissie

✔ De verschillende lagen van een transformatie processen

✔  Inzetten van helderweten, helderhoren, heldervoelend, helderzien enz.

✔ Manifestatie kracht , dromen verwezenlijken, loskomen van negatieve gedachten en krachten

✔ Inzetten van de innerlijke wijsheid

✔ Samenstellen geboorte analyse

✔ Leiderschap vrij van manipulatie

✔ Onbewuste processen bewust maken, de stappen

✔ Gevoel als kompas en inspiratie

✔ Charisma ontwikkeling

✔ Openheid en toegankelijkheid

✔ Vragen over de nieuwe creatiekracht-wereld

✔ Zintuigen inzetten tijdens de aanwezigheid

✔ Verleden – heden – toekomst

Werkwijze :

✔ Analyse van de hulpvraag

✔ Lichtwerker in actie – unieke blauwdruk uitwerken

✔ Oude patronen en wereldbeeld ontkoppeling

✔ Van conceptie tot NU…..lichtwerker tijdlijnen

✔ Aan de hand van de interacties wordt er een concreet adviesplan opgesteld

Programma bezield leiderschap- intake

4 + 4 = ?