Dit plan vertaalt jouw levensmissie!

Wat doet dit traject :

De kracht van dit traject is het omzetten van de nog niet tastbare vraagstukken. Het geeft praktische inzichten op het mentale – het fysieke – de psyche en de bezieling.

Biedt inzicht in jouw persoonlijke geboorteplan. Inzicht op de onderbuik – gevoel – mindset stukken. Angst gevoelens omzetten naar vertrouwen.

Zielsmissie analyse brengt heling en plezier Je leert jezelf echt kennen, ook de eventuele weerstand. En je missie om te zetten in een tastbaar plan. Het biedt helderheid op patronen, gedrag, levensfases, persoonlijke ontwikkeling en gemaakte keuzes.

Verleden – heden – toekomst analyse!

Dit traject activeert het potentieel!

 BLAUWDRUK SCAN!

Kraak bezielde codes – de weg naar vrijheid!
Doorbreek terugkerende uitdagingen en patronen
Kom los van de collectieve onderdrukking
Leer werken – leven vanuit een overvloedig veld

Via mentaal mediumschap is het mogelijk een gedetailleerde scan voor je samen te stellen op fysiek, mentaal en bezield niveau.

Deelnemers ervaren verklaarbare en onverklaarbare bijzondere verandering in het (werkzame) LEVEN  Dit omdat jij als mens bij de  bezielde kern komt. Dit gaat op een gelijkwaardig niveau. Je wordt aangesproken op verschillende levels.
Mentaal – geestelijk – spirit – fysiek

Werkwijze is – naast maatwerk – altijd een (energetische) momentopname!

Voor het samenstellen van een Blauwdruk design  – word je uitgenodigd aan tafel

✔ In totaal vraagt dit een dag van jouw bezielde tijd!

✔ Als voorbereiding doorloop je een uitgebreide vragenlijst en test

✔ Daarna zal er Face to face constructief gekeken worden waar jij NU staat

✔ De volgende te nemen stap

✔ Je direct in – zicht ontvangt waar en/of er iets binnen jouw blauwdruk -tijdlijn de vrije stroom belemmert

✔ Er worden verschillende levels belicht – hoe het potentieel zich verhoudt tot de missie – emotionele veld – mindset.

DE KRACHT

.Je ontvangt gedetailleerde informatie over de fysieke – mentale – energetische – bezielde aanwezigheid op dit moment.

✔️Hoe het verleden zich heeft vastgezet in het NU en nog invloed uitoefent ✔️Welk potentiële draag je mee waar nog geen zicht op is
✔️Hoe speelt het innerlijke sabotage systeem onbewust nog een rol
✔️Waar zit op dit moment de grootste groei

Ben jij als (bewuste) professional op zoek naar helderheid?

Aanmelden of informatie ontvangen :

0 + 1 = ?

Leg dit programma eens voor bij je werkgever.
Vaak kan er binnen de organisatie budget worden vrijgemaakt voor persoonlijke en/of zakelijke ontwikkeling.